OK
وب سایت آی پی اچ کو
capsul

دکستروز  %3.33 و سدیم کلراید %0.3

گروه دارویی: الکترولیت
محلول تزریقی دکستروز 3.33% و سدیم کلراید 0.3% ، در حجم های  500/ 1000 میلی لیتر، یک محلول استریل و بدون پایروژن، بدون ماده نگهدارنده و تامین کننده کالری و الکترولیت، حاوی دکستروز و سدیم کلراید در آب قابل تزریق است.
محلول دکستروز و سدیم کلراید منبعی برای تامین آب، کالری و الکترولیت برای بدن است.
محلول های حاوی دکستروز برای افراد دارای حساسیت به ذرت یا فرآورده های ذرت منع مصرف دارد.
دوز باید به طور مستقیم توسط پزشک تجویز گردد و این دوز به سن، وزن، شرایط بالینی بیمار و اندازه گیری های آزمایشگاهی بستگی دارد.
• اطفال: دوز و میزان ثابت انفوزیون وریدی دکستروز باید با توجه به افزایش خطر ابتلا به هیپوگلیسمی / هیپرگلیسمی در کودکان، مخصوصا نوزادان و نوزادان کم وزن، با احتیاط انتخاب شوند. کنترل دائمی غلظت گلوکز سرم برای کودکان، مخصوصا نوزادان و نوزادان کم وزن ضروری است.
• افراد سالمند: از آنجا که در بیماران سالخورده احتمال کاهش عملکرد کلیوی بالاست، انتخاب دوز باید با احتیاط کامل و با بررسی عملکرد کلیه صورت پذیرد.

عملکرد:
محلول ایزوتونیک سدیم کلراید برای درمان نگهدارنده وریدی یا جایگزینی آب و الکترولیت های مورد نیاز، مناسب می باشد. سدیم مهمترین کاتیون مایع خارج سلولی بوده، عملکردهای اولیه کنترل توزیع آب، تعادل مایعات و فشار اسموتیک مایعات بدن را برعهده دارد.
کلراید مهم ترین آنیون خارج سلولی است که میزان آن از متابولیسم سدیم و تغییرات تعادل اسید و باز بدن تبعیت می کند.
تزریق محلول تزریقی دکستروز %3.33 و سدیم کلراید %0.3باعث تامین کالری و آب برای هیدراتاسیون بدن می شود که توانایی ایجاد دیورز بسته به شرایط بالینی بیمار دارد.


ملاحظات عمومی:
طبق دستور پزشک. دوز دارو بستگی به سن، وزن و وضعیت بالینی بیمار و نیز تعیین آزمایشات دارد.
داروهای تزریق وریدی را قبل از استفاده باید از جهت وجود ذرات و رنگ به دقت مورد بررسی قرار داد. محلول باید شفاف و بدون نشتی باشد. دوز و میزان سرعت تزریق داخل وریدی باید با توجه به افزایش خطر ابتلا به هیپرگلیسمی / هیپوگلیسمی در کودکان، به خصوص نوزادان و نوزادان کم وزن، با احتیاط انتخاب شوند.

حاملگی: گروه C. مطالعات بر روی حیوانات با دکستروز و سدیم کلراید انجام نشده است. در صورت تشخیص پزشک، دکستروز و سدیم کلراید برای خانم باردار تجویز می شود.
شیردهی: به طور دقیق مشخص نشده است که دکستروز و سدیم کلراید در شیر مادر وارد می شود ولی با توجه به اینکه، داروها معمولا در شیر ترشح می شوند، این محصول نیز باید در دوران بارداری با دقت تجویز شود.

در دمای زیر 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود و از یخ زدگی و حرارت زیاد محافظت گردد.
 فقط محلول های شفاف مورد استفاده قرار گیرد.

هر 20/12 بطری پلی پروپیلنی 1000/ 500 میلی لیتری دکستروز 3.33% و سدیم کلراید 0.3% با بروشور در یک کارتن بسته بندی می گردند.
محصولات
LVP