OK
وب سایت آی پی اچ کو
capsul

آب سترون قابل تزریق

آب سترون قابل تزریق،‌ مایعی شفاف، بدون رنگ و بدون بو می باشد که فاقد هر گونه ماده نگهدارنده است. آب سترون قابل تزریق ، مایعی استریل ، هیپوتونیک و غیر تب زا می باشد.
محصول فوق در بطری های پلی پروپیلن  دارویی و در حجمهای  500 و 1000 میلی لیتری تولید می شود

آب سترون قابل تزریق،‌ مایعی همولیتیک و هیپوتونیک است و قبل از تبدیل به محلولی ایزوتونیک نباید جهت تزریق استفاده شود. نباید هر گونه ماده ای که از لحاظ سازگاری آزمایش نشده است را به آب قابل تزریق افزود. بیشتر داروهای آماده شده جهت تزریق را از جهت شفافیت ( در صورت محلول بودن در آب ) و یا عدم تشکیل رسوب و تغییر رنگ کنترل نمایید.
برای رقیق کردن و یا حل نمودن دارو های لیوفیلیزه استفاده می شود.
همچنین از این محصول در فرآیندهای شستشو، کشت سلول، تهیه محلول های کروماتوگرافی در آزمایشگاه های تحقیقات کاربرد دارد.     

محصولات
LVP