OK
وب سایت آی پی اچ کو
capsul

دکستروز %10

محلول استریل تزریقی
گروه دارویی: الکترولیت                                                                                           

محلول تزریقی دکستروز %10 در حجم های 500/ 1000 میلی لیتر، یک محلول استریل، بدون پایروژن و بدون ماده نگهدارنده و حاوی دکستروز در آب قابل تزریق است.
محلول داخل وریدی آن شامل دکستروز %10 است که برای تامین کالری بدن، زمانی که علاوه بر کالری نیاز به جایگزینی مایعات نیز می باشد، استفاده می شود.
دوز به طور مستقیم توسط پزشک و براساس سن، وزن، شرایط بالینی بیمار و اندازه گیری های آزمایشگاهی تجویز می شود.
• اطفال: دوز و میزان ثابت انفوزیون وریدی دکستروز باید با توجه به افزایش خطر ابتلا به هیپوگلیسمی / هیپرگلیسمی در کودکان، مخصوصا نوزادان و نوزادان کم وزن، با احتیاط انتخاب شوند. کنترل دائمی غلظت گلوکز سرم برای کودکان، مخصوصا نوزادان و نوزادان کم وزن ضروری است.
• افراد سالمند: از آنجا که در بیماران سالخورده احتمال کاهش عملکرد کلیوی بالاست، انتخاب دوز باید با احتیاط کامل و با بررسی عملکرد کلیه صورت پذیرد.

تزریق محلول تزریقی دکستروز%10 باعث تامین کالری و آب برای هیدراتاسیون بدن می شود که توانایی ایجاد دیورز بسته به شرایط بالینی بیمار دارد.
هنگام تزریق وریدی، محلول های حاوی دکستروز، سطح گلوکز خون را تنظیم و کالری بدن را تامین می کنند. دکستروز ممکن است به کم کردن میزان تخریب گلیکوژن کبد کمک و از انباشت پروتئین در کبد جلوگیری کند. دکستروز به راحتی طی واکنش اکسیداسیون به دی اکسید کربن و آب تبدیل و از بدن دفع می شود.

حاملگی: گروه C. در صورت تشخیص پزشک در بارداری تجویز می شود.
شیردهی: تزریق دکستروز در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد.

در دمای زیر 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود و از یخ زدگی و حرارت زیاد محافظت گردد.
فقط محلول های شفاف مورد استفاده قرار گیرد.

هر 20/12 بطری پلی پروپیلنی 1000/ 500 میلی لیتری دکستروز %10 با بروشور در یک کارتن بسته بندی می گردند.

Drug Facts and Comparisons, 2016
محصولات
LVP